Delen:
04-04-2019

Passend vervoer voor mensen met verward gedrag

Witte Kruis ambulancezorg, GGNet en Politie Oost-Nederland, zijn in samenwerking met Zorgbelang Inclusief, GGD en 16 gemeenten in Noord- en Oost Gelderland per 1 april 2019 gestart met ‘passend vervoer voor mensen met verward gedrag’ waarbij ook sprake is van een psychiatrische aandoening. Uitgangspunt is dat mensen met verward gedrag niet meer onnodig in een politieauto of politiecel terechtkomen. Zij zijn beter op hun plaats binnen de gezondheidszorg. De samenwerking van de betrokken ketenpartners in de regio is daarbij cruciaal.

Het project richt zich op het organiseren van vervoer van mensen met verward gedrag én een psychiatrische aandoening naar een locatie van GGNet voor psychiatrische beoordeling als een beoordeling thuis niet mogelijk is. GGNet is de ggz-zorgorganisatie in Noord- en Oost Gelderland en verzorgt onder meer de crisisdienst. Dit project voorziet in passend vervoer omdat een ambulance in veel gevallen niet het meest geschikte voertuig is. Als iemand een strafbaar feit pleegt, wordt diegene alsnog door de politie vervoerd naar een politiecel.

Vernieuwend project
Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) kunnen in het kader van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) subsidie aanvragen voor vernieuwende projecten gericht op vervoer van mensen met verward gedrag. Witte Kruis Noord- en Oost Gelderland heeft deze subsidie vorig jaar aangevraagd bij ZonMw. Na een geslaagde fase van voorbereiding wordt het vervoer naar de beoordelingskamer uitgevoerd vanuit de RAV. Witte Kruis schakelt hier vanaf 1 april de GGZ Vervoersdienst (GGZV) voor in. Gedurende de pilot zal er regelmatig met alle betrokken partijen worden geëvalueerd om te bepalen of de pilot bijdraagt aan de inzet van de best passende wijze van vervoer. Er wordt daarbij ook gekeken naar de ervaringen van de vervoerde personen.

Aanvraag en ritopdracht
De aanvraag en ritopdracht loopt in deze pilot altijd via de meldkamer ambulancezorg. De inzet van GGZV komt tot stand in samenspraak tussen de crisisdienst en verpleegkundig centralist. De centralist besluit op basis van alle informatie welk vervoer voor de patiënt het beste kan worden ingezet. Indien een medische oorzaak voor het verwarde gedrag niet kan worden uitgesloten, wordt eerst een ambulance gestuurd.

Neutraal en niet stigmatiserend
Wanneer iemand naar de beoordelingskamer moet worden vervoerd, is een ambulance niet het meest geschikte voertuig. Een ambulance is niet prikkelarm, de persoon kan niet volledig zittend worden vervoerd, en het voertuig is herkenbaar als een hulpverleningsvoertuig en daardoor mogelijk stigmatiserend. Het vervoer door GGZV kan worden verzorgd in een voertuig met minimale herkenbare opdruk. Het voertuig is bij het inzittende gedeelte voorzien van getint glas om de privacy te waarborgen. Daarnaast is het voertuig zo ingericht, dat de veiligheid van alle betrokkenen gewaarborgd kan worden. De begeleiders zijn casual gekleed, waardoor zij zo neutraal mogelijk ogen.

GGZ Vervoersdienst
De GGZ Vervoersdienst is een onafhankelijke vervoersdienst die een oplossing biedt in betrouwbaar en passend vervoer voor mensen met verward gedrag. Door de inzet en begeleiding van twee ervaren begeleiders, is GGZV in staat om bijzonder vervoer toegankelijker en laagdrempeliger te maken voor deze doelgroep. Alle medewerkers van GGZV zijn ervaren professionals in de jeugdhulpverlening en/of GGZ. Door de normaliserende en de-escalerende aanpak van deze medewerkers wordt al tijdens het vervoer gezorgd voor een veilige en normale situatie, waarbij het gebruik van dwang- en drangmaatregelen wordt voorkomen.

Witte Kruis Ambulancezorg
Witte Kruis is de grootste ambulanceorganisatie van Nederland. Dynamisch, vernieuwend en landelijk actief. De organisatie verleent ambulancezorg in vijf regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) in Nederland en zet zich met passie in voor ambulancezorg, huisartsenvervoer, opleidingen (ACM Opleidingen), hulpverlening bij evenementen en Stan burgerhulpverlening (onderdeel van HartslagNu).