112 voor acute en levensbedreigende situaties | zo werkt het in Nederland

Hoe het werkt als u 112 belt in Nederland, verschilt van veel andere Europese landen.

112 is het landelijke alarmnummer voor politie, brandweer en ambulance bij spoedeisende situaties. Het nummer is gratis en kan met elke telefoon gebeld worden. Bel 112 alléén als elke seconde telt!

  1. De centralist van de Meldkamer Ambulancezorg beoordeelt na een aantal snelle vragen of er een ambulance uw richting op wordt gestuurd. Soms kan andere medische hulp dan een ambulance op dat moment beter zijn.

    Een ambulance in Nederland wordt bemand door een ambulanceverpleegkundige en een ambulancechauffeur. De ambulanceverpleegkundige is verantwoordelijk voor de zorg van de patiënt. De verpleegkundige heeft een aantal jaren ziekenhuiservaring als anesthesie- of intensive care verpleegkundige. Daarna heeft hij een speciale opleiding gevolgd op het gebied van ambulancezorg. Ook de chauffeur heeft een geaccrediteerde opleiding gevolgd die gericht is op zowel rijvaardigheid als medisch assisterende handelingen.

  2. Als een ambulance uw richting op gestuurd is, dan zal de ambulanceverpleegkundige uw situatie beoordelen en bepalen wat er moet gebeuren. Daarvoor voert hij (of zij) een snel en zorgvuldig onderzoek uit. De verpleegkundige kan ter plaatse het bewustzijn, de ademhaling en hartfunctie beoordelen en direct behandelen.

  3. Als vervoer naar een ziekenhuis noodzakelijk is, zal de verpleegkundige de conditie van de patiënt, indien nodig met medicijnen, zoveel mogelijk verbeteren. Daarna kan de patiënt veilig vervoerd worden. De hele behandeling door ambulancemedewerkers gebeurt volgens een landelijk vastgesteld protocol.

  4. Naar welk ziekenhuis u vervoerd wordt, is afhankelijk van de behandeling die u nodig heeft en of er plaats is in het ziekenhuis van uw voorkeur. Als u naar een Belgisch ziekenhuis vervoerd wordt vanuit Nederland, dan is er sprake van repatriëring.